Aktuálně

 KOMIKS o Jean Louis Raduit de Souches je tady!

(předverze profesionálního připravovaného komiksu)

Abyste už mohli prožívat obranu Brna s naším hrdinou a nemuseli čekat až bude ztvárněn profesionálním kreslířem, pripravili jsme pro vás -

historicky první, populárně zábavný komiks o JLRDS na tomto odkazu!

Sdílení odkazu a šíření informací je výslovně doporučeno.


1. společná objevná cesta do La Rochelle 

1.- 9. července 2017

viz samostatná záložka Cesta do La Rochelle

Cesta zástupců sdružení do La Rochelle

červenec 2016

Naše cesta byla plodná a plná příslibů konkrétních kroku! Budeme vás postupně informovat. Navštívili jsme i ostrov Re, odkud rod Radit de Souches pochází. Fotografie najdete v galerii. 

  • Chystáme se na začátku července opět do La Rochelle a tentokrát společně!
  • Připravíme pro vás v srpnovém týdnu před rekonstrukcí prohlídku o " Obléhání Brna v čele s Raduit de Souches".
  • video z roku 2015 zachycující mj. návštěvu delegace z La Rochelle a záznam bitvy je zde

Vítáme též vaše nápady, podněty i zájem o spolupráci! :)Poznámka:

Neděláme si nárok na odborné webové stránky, naším cílem je především informovanost,

Nejvíce jsme však čerpali z díla Petra Klapky viz zde

Zde v La Rochelle budeme utužovat a navazovat další vztahy.. a samozřejmě nasávat atmosféru :)