Cesta do La Rochelle 2018
První společná objevná cesta do La Rochelle přátelů a příznivců spolku  

První  společná objevná cesta do La Rochelle

Po stopách hrdinného obránce Brna aneb do Akvitánie za poznáváním a vínem


 29.6.- 6.7. 2018 

(od pátku do pátku)

Pro příznivce a přátele spolku pořádáme na přelomu června a července  2018 cestu do La Rochelle a okolí nejen po stopách JLRDS, ale i za vínem a poznáním.

29.6. pátek  

přílet a přejezd do La Rochelle, ubytování

30.6. sobota

Prohlédneme si rodné město hrdinného obránce Brna, bývalou pevnost hugenotů, LA ROCHELLE, která je doslova živým skanzenem historie,některé domy jsou z části ještě z původního dřeva z 15. století ! a tak se projdeme po vskutku středověkých uličkách. Paláce ze 17. století, tržnice a samozřejmě stopy JLRDS nás zavedou do Protestanského muzea, kde nás p. P. Marty provede La Rochelle 17. století a načrtne, kudy mohl chodit náš hrdina. Mj. je to stejný pán, který přijel 10.8. 2017 do Brna povykládat o obléhání La Rochelle. Pauzu si uděláme v opevněném přístavu s majákem, jenž je dodnes chráněn dvěma emblematickými věžemi, sv. Mikuláše a tzv. Řetězovou, kde se nachází spousta stylových hospůdek s mořskými specialitami. Posedět v přístavu se sklenkou vína a vychutnat si po francouzsku l´art de vivre patří neodmyslitelně k základní podmínce návštěvy města:). Zavzpomínáme na Tři mušketýry a bude-li nám přát štěstí na odliv, zkusíme objevit stopy po hrázi, kterou dal za obléhání města zbudovat kardinál Richelieu a která již v té době byla turistickou aktrakcí. V rámci volného programu je možné navštívit četná muzea - mořské muzeum, akvárium, muzeum Nového světa, muzeum automatů či parfémů a flakónů, muzeum výtvarného umění. Pro relaxaci se nabízí projíždka místní lodní dopravou, koupání aj.

1.7. neděle

Přejedeme 3 km mostem na OSTROV RÉ, malebný ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic, odkud pocházeli předci Raduit de Souches - navštívíme dva kostely v obcich Ars en Ré a La Flotte, kde se budeme snažit zachytit ducha jeho předků. Vrcholem bude návštěva St. Martin de Ré s pevností od geniálního a nejslavnějšího stavebního inženýra Ludvíka XIV., Vaubana. Tato stavba patří ke skvostům vojenské architektury 17. století a je zapsána od roku 2008 na seznam UNESCO. Po návratu relax, individuální program.

2.7. pondělí

Přejezd do přístavu Fouras, odkud se nalodíme na plavbu s vyhlídkou na pevnost Boyard, známou zejména pro svou televizní soutěž. Jméno otce Fourase je odvozeno právě od tohoto přístavu. Ostrov se bohužel nenavštěvuje a tak naši cílovou stanicí bude malý OSTROV AIX ve tvaru rohlíku, dlouhý 3 km a široký v nejužším místě jen 700 metrů. Ostrov býval od nepaměti předmětem sporů mezi Anglií a Francií a je významný především posledním pobytem císaře Napoleona na evropské pevnině před jeho internací na sv. Heleně. Dokladuje to malé, leč významné Napoleonské muzeum s neobvyklými a méně známými, ale o to víc neotřelými zobrazeními Napoleona včetně jeho posmrtných podobizen. Pro vášnivé napoleonisty se nabízí možnost koupě jeho parfému. Ostrov je vyhlášený prostornými plážemi pro koupání blízko přístavu.

3.7. úterý

Definitivně opustíme La Rochelle a vydáme se směrem na jih. Nejdříve navštívíme rejdu starého přístavu ROCHEFORT, odkud vyplouvali ve středověku francouzští korzáří a kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti a podobě. Na tzv. HERMIÓNU proudí každoročně davy turistů, aby se pokochali pohledem a osobně navštívili loď, která  na konci 18. století  vyplula s markýzem La Faeyettem  pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Odtud sjedeme k atlantickému pobřeží s krásnými vyhlídkami. Začneme prohlídkou jedné z Nejkrásnějších vesnic Francie, TALMONT sur Gironde, mini obcí na skalnatém výběžku s výhledem na ústí Gironde. Malebnému místu dominuje románský kostel sv. Radegondy ležící na svatojakubské cestě. Podél pobřeží se dostaneme až k soutoku Garonne a Dordogne a stavíme se na ochutnávku vína do jedné z místních zámeckých vináren tzv. châteaux. Navštívíme obec BLAYE s velmi rozsáhlou a monumentální Vaubanovou pevností Unesco, která tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. Projdeme se v prostorách pevnosti a ochutnáme místní rosé. Ubytování v oblasti Bordeaux.

4.7. středa 

 Tento den bude o pravém užívání si - výhledy, ochutnávky, moře... Vydáme se do nedaleké vyhlášené vinařské vesničky ST. EMILLION se zelenými vinicemi kolem a množstvím možností příjemných posezení a vinných degustací (i zdarma!) doslova na každém rohu. Malebná obec UNESCO se historickými památkami jen hemží, dělí se na horní a dolní část a výhledy na městečko a okolní vinice jsou vskutku ukázkové. Vinné stezky kolem se dají procházet pěšky, na kole či je možné si objednat panoramatickou jízdu, koňskou drožku, vláček aj.  Odpoledne se přesuneme k největší duně v Evropě u obce - Dune du Pilat (cca 111 m) v Biskajském zálivu. Pohyb po této duně je rozhodně jiný než např. po sněhu, nohy se zvláštně boří a když slunce praží, tak písek pořádně pálí. Každopádně je to nezapomenutelné dobrodružství a je třeba to osobně vyzkoušet. Po výstupu se můžeme zchladit koupáním v oceánu pod dunou a osušíme na písečné pláži. Ubytování v Bordeaux.

5.7. čtvrtek

 Vydáme se do hlavního města nově vzniklého velkého regionu, Nová Akvitánie, BORDEAUX, jehož historická část je na seznamu památek UNESCO (románská katedrála St. André s přiléhající zvonicí, středověké brány, paláce aj.). Nesmíme vynechat ani návštěvu moderního muzea vína na severu města, jehož neobvyklá zlatavě skleněná budova je viditelná už zdálky a evokuje vinný list či točící se víno ve sklenici. Touto turistickou atrakcí naši cestu napříč Akvitánií zakončíme. Ubytování v Bordeaux.

6.7. pátek návrat zpět do ČR

Nejedná se o klasický zájezd, ale o společnou objevnou cestu členů spolku a jejich příznivců po stopách Raduit de Souches a jeho kraje. Nabídneme vám mnoho zajímavostí k vidění a trávení volného času a představíme nejzajímavější místa. Program s organizátorem je dobrovolný.

Náplň programu může být pozměněna v závislosti na aktuální situaci a možnostech.

Přibližný nástřel ceny v závislosti na cenách ubytování, dopravy a počtu účastníků kolem 20 tisíc Kč /osoba. Předpokládá se letecký transfer Praha-Paříž, TGV Paris- La Rochelle, letecký transfer Bordeaux- Praha, pronájem auta/aut, 7x ubytování, místní přesuny ,doprava bus Brno-Praha a zpět. Odhadovaná cena je bez vstupů a společných vyjížděk lodí.

V případě vážného zájmu nás kontaktujte na či info@raduitdesouches.cz či jamadou@seznam.cz.

Termíny přihlášek do 31. 1..2018.  Požadovaná záloha 5 tis. Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do přihlášky uvedťe:

Jméno, příjmení  - Adresu - Rodné číslo  - Telefon

Výše 1. zálohy 5000 (na pokrytí zejména nákupu letenek) do 31.1.2018 na účet spolku, číslo:  2100851004/2010

O dalším postupu vás budeme pravidelně informovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vítáme i vaše podněty či dotazy.

Pro kolektivy či zájmové skupiny je možné zvolit i jiný termín.