Proč jsme založili spolek

Náš spolek byl založen na propagaci osobnosti Jean Louis Raduit de Souches.

Jejím zviditelněním chceme přitáhnout pozornost na jižní Moravu a tedy i Českou republiku obecně.

Usilujeme o podporu přílivu frankofonních turistů hlavně z Francie směrem k nám.

Naopak chceme podnítit zájem českého publika o oblast La Rochelle a jejího kraje a pomoci La Rochelle a Francii obecně znovuobjevit jejích slavného rodáka, který je u nich neznámý.

Osou projektu je kulturní a turistická spolupráce dvou klíčových měst spojených s osobností Raduit de Souches, Brna - kde odstartoval svoji kariéru a kde je pohřbený - a La Rochelle, jeho rodného města.

Obecně tak chceme podpořit česko-francouzské vztahy a podpořit vzájemné poznávání kultur .

Druhým důvodem oficializace sdružení bylo snadnější jednání s úřady na obou stranách.


Chantal Poullain

Sem vložte podnadpis

Patronkou a kmotrou celého projektu je paní Chantal Poullain

jako symbol česko-francouzského přátelství.


    O co usilujeme

Všemožně zpropagovat osobnost JLRDS:)

Oficiálně fungujeme od jara 2015, ale osobnosti Raduit de Souches se zabýváme už delší dobu. Ve spolupráci s TIC Brno jsme v roce 2013 vytvořili tematický vycházkový okruh "Když na Brno táhli Švédi...". V lednu 2015 vyšla dle okruhu podrobněji zpracovaná brožurka pod názvem "Obléhání města Brna Švédy 1645" viz Po stopách Raduit de Souches - Brno. Z této spolupráce vznikly i další tematické okruhy věnované dvěma hlavním pilířům obrany, veliteli města Raduit de Souches a páteru Martinu Středovi viz též Po stopách Raduit de Souches - Brno.

V srpnu 2016 proběhla vůbec první návštěva delegace z La Rochelle u příležitosti oslav Dne Brna, kterou jsme iniciovali i organizačně zaštítili. Projekt podpořilo i statutární město Brno a během oslav došlo i na setkání s panem primátorem a zástupci odboru zahraničních vztahů viz Fotogalerie - Delegace z La Rochelle 2015. Delegace Akademie krásné literatury, věd a umění navštívila významná místa v Brně, spojená s obléháním, i po jižní Moravě viz též Fotogalerie. Tento okruh jsme vytvořili i jako prohlídkovou trasu s místy, kde velitel Brna zanechal trvalé stopy - jedná se zvláště o Rajhrad, Hluboké Mašůvky, Jevišovice či Znojmo viz Po stopách Raduit de Souches Jižní Morava.

Míst spojených s Raduit de Souches je více, postupně z nich chceme vytvořit rozšířený výletní okruh pro zájemce.