Základní údaje

Jean Louis Raduit de Souches, málo známý současník Tří mušketýrů, byl jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války pocházející z francouzského města La Rochelle, které coby protestant opustil ve 20i letech po dobytí města královskými katolickými vojsky Ludvíka XIII. Vstoupil do švédských vojenských služeb, kde se jeho kariéra začala slibně rozvíjet, ale pro rozpory s vrchním velením musel švédský tábor roku 1642 opustit.

Ještě téhož roku přijal nabídku tehdejšího habsburského panovníka Ferdinanda III a vstoupil do služeb katolického tábora, který hodlal využít jeho znalostí taktiky nepřátelské švédské strany. Rychle si získal pověst schopného a odvážného taktika a proto byl roku 1645 jmenován vrchním velitelem obrany města Brna proti Švédům, které plenily území tehdejších českých a moravských zemí. Obrana Brna trvající 112 dní se stala jeho nejvýznamnějším počinem, když uhájil město proti téměř dvacetinásobné přesile a zachránil tak Vídeň, hlavní město habsburského mocnářství a skoncoval s pověstí o neporazitelnosti švédského vrchního velitele Lennarta Torstesona. Tento čin  přspěl k urychlení závěrečných  mírových jednáních ve westfálských městech a ovlivnil je ve prospěch habsburské monarchie a odstartoval jeho strmě stoupající kariéru. Stal se odborníkem na pevnosti a obléhání, Postupně se vypracoval přes velitele dělostřelectva, vojenského velitele Moravy až na maršála císařských vojsk, osvobodil české i rakouské země od Švédů, úspěšné bojoval proti Turkům i na dalších kolbištích tehdejší Evropy. Zastával i politické funkce ve Vídni a byl povýšen až na hraběte.

Na jižní Moravě vytvořil rozsáhlé panství se sídlem na zámku v Jevišovicích. Byl činný i hospodářsky a dnešním slovy řečeno podnikal. Na svých statcích provozoval železářskou výrobu, provozoval lázně, hostinec a založil dodnes známé poutní místo v Hlubokých Mašůvkách. Po svém posledním vojenském tažení byl odkázán na své statky, kde v ústraní dožil. Dle svého přání byl pohřben v kostele u Jakuba v Brně. Ve své době, v 17. století, byl nazýván "největším Brňanem".

Uhájení města pod jeho vedením je dodnes považováno za nejvýznamnější kapitolu brněnských dějin a každoročně se v polovině srpna koná rekonstrukce bitvy pod názvem DEN BRNA.