cyklotrasa-Jevišovice-start

informační panel JLRDS

Úkol STOP I. START: Starý zámek Jevišovice. Zde je nejvíce úkolů:

Z Info panelu o JLRDS si zaznamenej:

  • 1. dobu, po kterou byl majitelem panství Jevišovice.............
  • 2. jak se označují protestanti ve Francii.............
  • 3. rok vstupu JLRDS do habsburských služeb......
  • 4. rok, kdy JLRDS vypracoval projekt přestavby olomoucké pevnosti.......?
  • 5. rok, kdy bojoval proti Turkům....................
  • 6. Kde nechal postavit kapli Božího hrobu..........

Trasa: Z Jevišovic vyjedeme dolů k řece a pokračujeme po cyklotrase 5263 pěknou asfaltovou lesní cestou do Hostimi (10 km), kde uvidíte zámek, nedalekou historickou studnu a můžete se poprvé občerstvit ve stánku u hřiště s dětskými prolézačkami.  

Indície pro STOP II

Historická dřevěná studna v Hostimi pod náměstím s bývalým zámkem, Dnes Domov seniorů

Trámoví napoví, dívej se pozorně, hledej ze strany ulice. Rozhodně nemusíš nikam lézt, stačí se šikovně postavit:-)