cyklotrasa-Mašůvky-studna

Sem vložte podnadpis

Úkol STOP VII Hluboké Mašůvky

Areál je rozsáhlý, tak zde opět více úkolů..

Zaznamenej si:

  • 1. Na fasádě kostelíka je v portálu vyobrazen polepšený rodový znak JLRDS. Který z nich to   je, vlevo či vpravo? Poznač si stranu (jako přídavné jméno). Pomůže barevný info panel ze Starého zámku v Jevišovicích či např. naše stránky.
  • 2. Pod kostelíkem se nachází léčivý pramen zvaný "Svatá studna" . Nachází se v údolí potoka.....
  • 3. Dobu prvního písemně doloženého uzdravení (tři slova)...................
  • 4. Rok uzdravení malé čtyřleté Krystýnky z Běhařovic...
  • 5. Datum instalace dřevěného krucifixu před kostelem..........


Hluboké Mašůvky - poutní místo založené JLRDS roku 1680 výstavbou kostelíka Navštívení Panny Marie se vzácnou sošku Panny Marie Foy z Belgie. U místního léčivého pramene založil lázně i hostinec, který v pozměněné podobě slouží svému účelu dodnes. Za kostelíkem se rozkládá rozsáhlý poutní areál s křížovou cestou, obrazy poutních míst, Božím hrobem, místní Lurdskou jeskyní aj. TIP: Občerstvěte se z místní léčivé studny pod kostelem (hrnek k dispozici) a poté se posilněte v Lázeňském hostinci naproti kostelíku. Skromná leč překvapivě chutná nabídka příjemně překvapí. www.lazenskyhostinec.unas.cz/

Trasa: Pokračovat pak můžete buď přímo z křížové cesty na trasu 481, nebo se můžete vrátit a na silnici a pokračovat na konec obce ke kempu, za kterým odbočíte doleva - po pár metrech se trasy opět spojí. Až vystoupáte na rozcestí nad obcí, buďte pozorní - cyklotrasa odbočuje po lesní cestě doprava nahoru do lesa. Bude následovat dlouhý sjezd lesem a mezi poli až na silnici, kde se dáte doleva, a další dlouhý sjezd skončí až přímo před zámkem a románskou kaplí v Plavči.

Indície pro STOP VIII 

Plaveč - centrální náměstí, autobusová zastávka, trámoví napoví....Pomůcka: na pravé straně zastávky, stojíš-li k ní čelem, mezi 2. a 3. příčným trámem