cyklotrasa-Plaveč-rotunda

Úkol STOP VIII - Plaveč

Z rotundy nad bývalým zámkem JLRDS, dnes domov seniorů si zaznamenej:

  • 1. Počet prosklených části v půlkruhu nad dřevěnými dveřmi do rotundy (podélně ze silnicí).    Pomůcka, na střeše je malinká kopule s řeckým křížem.
  • 2. Na náměstíčku poblíž zámku se nachází i budova hasičů. Na červených dveřích je bílý     nápis s vykřičníkem. Poznač si druhé slovo (druhý řádek).................

Plaveč - zámek, dnes Domov seniorů, koupil JLRDS 1679 a tím spojil plavečské, hostimské a jevišovické panství. Poslední držitel panství rodu de Souches ho před prodejem 1743 přebudoval do barokní podoby. U areálu se nachází pozdně románská rotunda z počátku 13. století, kterou jistě využíval k modlitbě i JLRDS. Od roku 1868 se v ní nachází rodinná hrobka Widmannů, poslední pohřbený sem byl uložen roku 1945. 

Trasa: Po prohlídce pak můžete jet buď hned podél rybníka a Jevišovky, kterou je ale nutno přebrodit, nebo o něco delší cestou pokračovat po cyklotrase a žluté značce. Obě varianty se pak spojí u nového mokřadu u mlýna Culpovec. Cesta pak vede stále podél řeky, přes trampskou osadu se dvěma soškami Panny Marie a s visutým mostem, lesem a po loukách - za mokra může být trochu nepříjemná. Budete míjet několik mlýnů, u toho posledního vás čeká trochu strmější stoupání, které končí na silnici u přírodní památky Rudlické kopce. Budete pokračovat po silnici vlevo do Vevčic, po dalším krátkém stoupání pak odbočíte doleva na místní silničku - cyklostezku Krumlovsko - Jevišovicko. Čeká vás táhlé stoupání zpestřené jedním sjezdem, a až se cesta srovná, budete u zdi zámeckého parku, ve kterém se nachází Nový zámek.

Indície pro STOP IX 

Nový zámek Jevišovice: projdi hlavní vstupní bránou do parku, kde se nachází nápis i číslo popisné. Orientační tabule se nachází cca 12m za vstupní bránou. Opět si ji dobře prohlédni..