cyklotrasa_start

Trochu povídání úvodem...

Připomeňme si fakta. Po vítězné obraně Brně je JLRDS zaslouženě a štědře odměněn jak finančně, tak po stránce hodností. Pokračuje ve vojenské kariéře a zároveň se věnuje budování svého panství. Po získání inkolátu - práva cizince skupovat pozemky, se pouští do díla.

Panství v Jevišovicích kupuje jako svobodný pán a polní maršál Moravy od samotného císaře za 92 000 zlatých. V té době již mj. vlastní dnešní Dům pánů z Lipé v Brně. Nechává zámek raně barokně přestavět a zbuduje tamní vzácnou kapli sv. Ludvíka s unikátními obrazy. Ve stavebních úpravách pokračují i jeho potomci. Více se dozvíte při prohlídce zámku.

Každopádně si dnešní jevišovický Starý zámek zvolil za své hlavní a reprezentativní sídlo. Výběr zdejší půvabné krajiny musel být jistě promyšleným tahem, neboť v té době musela být mnohem více nedotčená a divočejší a to nasvědčuje jeho silnému estetickému cítění. Nepřímí potomci rodu de Souches, Ugarti, vlastnili zámek až do konce 19. století (1879).

A tak jak JLRDS, i vám bude sloužit zámek jako zázemí (WC, parkování) a v místní zámecké restauraci se můžete posilnit jak před, tak i po okruhu.

Za pozornost stojí:

Infopanel před vstupní branou do zámku

Kamenný portál s erbem syna JLRDS Karla Ludvíka z 1686 za mostem nad vchodem do zámku

Výhled na údolí řeky Jevišovky po levé straně, stojíme-li čelem k zámku.

V Jevišovicích se nacházejí i další památky na rod Raduit de Souches a jeho potomky. Další z nich navštívíte při návratu do Jevišovic během plnění úkolů. 

Alors, on y va ! /Tak jdeme na to !   

Pozn. V textu je používaná zkratka JLRDS = Jean Louis Raduit de Souches

Indície pro STOP I  - první nádvoří zámku (tam, kde se nachází zámecká restaurace). Hledej info panel týkající se Raduit de Souches. 

Text s úkoly najdeš zde:


Formulář sloužící jako Pomůcka pro doplnění úkolů na trase si můžete stáhnout zde níže či o něj požádat v restauraci U suchého čerta.

COUNTBACK DSO CALCULATION

Measurement of the activity above
would result in a DSO as follows:
EXAMPLE YOUR COMPANY
RESULTS
Period end A/R Balance = 27240
- current (month 3) sales -11000
30 days 30 days
Sub Total 16240
- previous (month 2) sales -8000 30 days 30 days
Sub Total 8240
- next previous (month 1) sales -7000 30 days 30 days
Residual balance 1240 5,31 days days
TOTAL DSO 95,31