cyklotrasa-tajenka

Sem vložte podnadpis

Zde je řešení:

Jean Louis Raduit de Souches pocházel z La Rochelle, která byla baštou hugenotů . Obléhání v La Rochelle, které Raduit de Souches  v mládí prožil, začalo roku 1627 a skončilo na podzim roku 1628 ke dni 28. října. Na rozdíl od obléhání Brna bylo mnohem těžší a delší. Projevil se opravdový hladomor a z 25 tisíc obyvatel přežilo jen 5 tisíc. Celkem trvalo 13 měsíců.

V letech 1636 - 1639  pobýval Raduit de Souches ve své vlasti a pokoušel se vstoupit do služeb Ludvíka XIII. Po neúspěšném pokusu se vrátil zpět ke švédské armádě. Ve svých 34 letech vstoupil  do habsburských služeb.

Obrana města Brna 1645 trvala celkem 112 dní. Po vítězné obraně města se JLRDS přiblížil svému cíli. V roce 1686 byl jmenován velitelem městské stráže ve Vídni. Raduit de Souches se dostalo mnohých poct, povýšení i odměn. Než se stal maršálem celého císařského vojska, hrabětem a tajným radou ve Vídni, byl roku 1658 jmenován generálem polním zbrojmistrem tedy velitelem nad veškerým dělostřelectvem. Jeho úkolem bylo vytlačit Švédy z Pomořanska. Tak jak je předtím vytlačil z Moravy, Čech i Dolních Rakous.

Raduit de Souches prožil v Jevišovicích symbolických 13 let. Součástí jevišovického panství byly nedaleké Pavlice, kde nechal zřídit kapli a pak i Boží hrob dle jeruzalémského a a najdeme je tam dodnes.

Na místě poutního kostelíka, který Raduit de Souches nechal v Hlubokých Mašůvkách vystavět z kamene, stávala původně kaple ze dřeva. Kromě kostelíka dal v Hlubokých Mašůvkách  zbudovat i lázně. Byly to dřevěné lavice s káděmi. Dnes je na tom místě soukromý dům s popisným číslem 104. Zdejší léčivý pramen zvaný "Svatá studna" byl znám již v dobách dávných. Nachází se pod kostelíkem v údolí potoka Svatoňovec.  Raduit de Souches ho nechal tehdejší expertízou roku 1676 prozkoumat. První písemně doložené uzdravení pochází z doby před Třicetiletou válkou. Příklad zázračného uzdravení z dvojí slepoty se vztahuje k malé Kristýnce z Běhařovic z roku 1854, o čemž svědčí votivní obraz v kostele vlevo od hlavního oltáře.  

Raduit de Souches byl se svou první manželkou roku 1663 povýšen do hraběcího stavu Jeho žena ještě v témže roce zemřela. Zámecký pán zůstal po smrtí své první ženy 14 let sám. Před necelým 70. rokem si vzal o 40 let mladší ženu z významného rodu Annu Salomé z Aspermont-Rekheim. Její rodový znak se nachází na fasádě kostela v Hlubokých Mašůvkách nad portálem na .pravé straně, opačné od Raduit de Souches. Měl celkem 5 dětí. Syn z druhého manželství se však dožil pouze jednoho roku věku.

Na zámku Kravsko Raduit de Souches nikdy nepobýval, ten zakoupil od louckých opatů jeho pra-pravnuk Jan Václav hrabě z Ugarte. Každopádně nese stopy nepřímých potomků Raduit de Souches přes italský rod Dentice di Frasso, kteří využívali zámek jako své letní sídlo a to až do roku 1939.

Křestní jméno Raduit de Souches se skládá ze dvou jmen. Druhé křestní jméno česky znamená Ludvík. Francouzský originál je Louis. Naše trasa by mohla vést i do města Znojmo protože tam Raduit de Souches vlastnil dům na Horním náměstí č. 9, kde později přebýval císař Napoleon, o čemž svědčí pamětní deska na fasádě. Cesta na kole však není příjemná a úbytek sil by mohl být značný.  A to to jsme nemohli připustit !

Připomínkové akce uhájení města Brna pod vedením Raduit de Souches známé jako DEN BRNA se konají každoročně v polovině srpna a bylo tomu již odedávna, a to i za přítomnosti císařů. Významná byla vždy kulatá výročí. Např. oslavy 250. výročí uhájení města Brna se konaly 14.-16.srpna roku 1895. Konala se např. velká lidová slavnost v Pisárkách, na kterou se prodalo 15 tisíc vstupenek. Letos v roce 2021 si připomínáme 376. výročí a městské slavnosti proběhnou tradičně kolem poloviny srpna. 

Ca y est ? Hotovo?

Odměnou ti je rozluštění úkolů a správné doplnění textu. Můžeš si poplácat na rameno, že jsi to zvládl! Máš bystrého ducha, vytrvalost fyzickou i duševní a smysl pro hravost! Mušketýr jak má být! Kdyby bylo 17. století, tak by tě do armády vzali s otevřenou náručí : -) !

Můžeš být na sebe pyšný! I na své kolegy, pokud si nejel sám. Jeden za všechny, všichni za jednoho! I solidarita patří k vojenským ctnostem.

Máš-li chuť pošli foto, zprávu či krátký komentář! Těšíme se!

Nejsme dokonalí, tak jako nikdo z nás. Podněty uvítáme. Ač ne vždy budeme moci vyhovět. Většinu věcí děláme dobrovolně, bez odměny jako např. tuto veřejnou cyklistikou trasu včetně letáků. QR okruh jsme však zpoplatnili, čas, cesty na Jevišovicko. Cena, ač už souhlasíš či ne, je tak víceméně symbolická. Hnacím motorem nám byla radost, že děláme něco pro tento nádherný kraj, šíření tématu a česko-francouzské vztahy. 

Pro komentované procházky, i kostýmované, po stopách obrany Brna a Raduit de Souches v Brně i na Moravě, klikněte na: www.brnoguide.net/po-stopach-raduit-de-souches/