Hra po stopách JLRDS

Úvod

Představte si romantickou a pohnutou dobu mušketýrů 17. století... Moc protestantů ve Francii je definitivně zlomena kardinálem Richelieu a z La Rochelle, dřívější mocné bašty hugenotů, se stává běžné francouzské město.. 

V českých zemích byl po Bílé hoře 1620 protestantský odboj rovněž umlčen a katolíci posilněni. Moc císaře Ferdinanda III. však ve Svaté říši římské slábne. 

Zuří poslední fáze Třicetileté války, katolická Francie se spojuje se protestanským Švédským královstvím v protiváze proti mocenským ambicím Habsburků.  Píše se rok 1645,  Švédové jsou opět v Čechách. 6. března proběhla bitva u Jankova, jedna z nejkrvavějších bitev celého třicetiletého konfliktu. Císařská armáda je Švédy rozdrcena a naopak jejich vrchní velitel, Lennart Torstenson si připisuje na konto jeden ze svých největších úspěchů. Chce tohoto vítězství využít a obsadit Vídeň, hlavní město habsburské monarchie. ALE! V zádech mu stojí doposud nedobyté Brno, i se svou špilberskou pevnosti! Švédové mají pod svou kontrolou většinu území Moravy, Čech a dobývají města i v Dolních Rakousích. Některá města kapitulují bez boje či během několika málo dnů. "Dobytí Brna bude tedy snadné, zdá se..." a tak stáčejí v polovině března svou dvacetiosmitisícovou armádu na Brno! 

A právě toto je nejkritičtější okamžik celé Třicetileté války pro habsburskou monarchii. Nelze dopustit dobytí Vídně a potažmo Prešburku, hlavního města Uher, dnešní Bratislavy. Než se zdecimovaná císařská armáda zkonsoliduje a naverbuje nové posily, může být pozdě...! Císař potřebuje někoho, kdo by dokázal s malými silami nemožné. Uhájit Brno a odvrátit tak útok na Vídeň, na hlavní sídlo habsburského mocnářství. Kde ale takového muže vzít!? 

My už víme, že volba padla na jistého francouzského plukovníka z La Rochelle, který, hm, který předtím sloužil u Švédů. Cože?! Ano, v protestanské armádě, byl sám totiž protestant, hugenot uprchlý po dobytí La Rochelle Ludvíkem XIII. a kardinálem Richelieu. A to se může? Totiž mohlo? Ano, v té době to bylo zcela běžné, vyznání ve vojenské kariéře nehrálo podstatnou roli. Každá země verbovala muže, kde mohla. Zejména císařské armádě se po Jankovu silně nedostávalo schopných důstojníků....A právě Jean Louis Raduit de Souches byl pro habsburský dvůr dvojnásobnou výhodou! Jednak znal perfektně taktiku nepřítele a jednak byl zárukou, že Brno bude bránit ze všech sil. Kdyby jim totiž padl do rukou...! Mimo jiné i proto - to byl ten podstatný důvod - že se proslavil odvážným činem u Švédy obsazené Olomouce, kde projevil odvahu i loajalitu k císaři. To se dostalo až k uším samotného Ferdinanda III. a ten ho jmenoval 14. března 1645 vojenským velitelem Brna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeká vás 9 zastávek,  z nichž ta poslední bude fyzicky nejnáročnější (myšleno v rámci městské vycházkové trasy). Lépe si tak představíte pocity tehdejších obránců i obléhatelů, kteří se v parných letních dnech přetahovali, kdo s koho. Zastávky, značené jako STOP, vás provedou místy nejvýznamnějších bojů a místy týkající se osobností spojených s obléháním města. 

Doporučení při hledání kódů a indícii: Všímejte si panelů, značek aj. a nezapomínejte že mají nejen přední, boční a zadní strany:-). Možná najdete i jiné QR kódy, naše jsou označeny Švédi, a číslem zastávky. Čtěte pozorně zadání pro indície, slova jsou volena účelově a navigují k řešení. 

Většinu času se až na výjimky budete pohybovat ve stopách událostí roku 1645.                        Tak vzhůru boje aneb Kdo brání Brno, bráni celou Moravu !

První zastavení na trase je zde na Petrově, kód hledejte na pravé straně přímo v prostoru vstupního portálu do katedrály. (Nápověda: pečlivě prozkoumejte skleněnou vitrínu)