Zastavení čtvrté

náměstí Svobody

Našli jste QR kód na nám. Svobody? Výborně !  Všimněte si  domu s krásnou sgrafitovou výzdobou, Schwancova paláce. Že jste o jednom z nejkrásnějších renesančních domů v Brně ještě neslyšeli? Ale slyšeli! Nikdo mu totiž jinak neřekne než Dům pánů z Lipé. A proč bychom se o tento dům měli zajímat? Raduit de Souches ho koupil ze své odměny za uhájení Brna v roce 1649 za 6 000 zlatých. 

Zajímavost: Jak je možné, že si jako cizinec mohl kupovat zdejší nemovitosti? Byl mu udělen tzv. inkolát, tj. právo cizince nabývat majetek v cizí zemi. Vídeňský dvůr mu ale stanovil podmínku, a to přestoupit do tří let na katolickou víru. Ovlivněn rozhovory s tehdejším jezuitským páterem Martinem Středou za vypjatých situací v době obléhání Brna, se Raduit de Souches přestupu na katolickou víru nijak vnitřně nebránil. Zajímavé je, že o náboženském přestupu Raduit de Souches  jakožto tehdejší významné osoby, neexistují žádné oficiální záznamy. Patrně se jednalo jen o zpověď dle katolického způsobu. Každopádně v tom samém roce koupil i zámek Jevišovicích a učinil z něj své reprezentativní sídlo.

Již tenkrát místo platilo za prestižní adresu. Dům měl dokonce i zahradu za hradbami a pobýval zde i druhý syn velitele města, Karel Ludvík, který se stal oficiálním dědicem rodinných statků. Účastnil se. stejně jeho otec, bojů proti Turkům a dokonce se spolu účastnili vojenského tažení proti Francii v roce 1674. Byl rovněž obdařen vojenským nadáním a stal se maršálem císařské armády. Vojenské řemeslo se mu však stalo osudným, byl zabit v bitvě proti Turkům na území Uher v roce 1691.

Na náměstí Svobody se od roku 2010 nachází ještě jedna výrazná a moderní památka na švédské obléhání,  tzv. brněnský orlojŽe vám připomíná něco jiného než hodiny? Není možná!! Hodinový žulový časostroj ve tvaru nábojnice z ušlechtilé žuly připomíná pověst podle, které švédského generála Torstensona mohla zabít pouze koule odlitá ze skla za magického rituálu. Každý den v 11 hodin a v době oslav či adventu každou hodinu, vypadne skleněná kulička, kterou si, když budete mít štěstí, můžete odnést jako suvenýr. Většině z nás je známá pověst o zvonění brněnského poledne o hodinu dříve, kterou místní i průvodci rádi návštěvníkům Brna tak vypravují. Dle pověsti mělo být důsledkem předčasného odbíjení poledne a odtáhnutí Švédů od Brna již v den generálního útoku 15. srpna. 

Skutečností je, že se bojovalo až do pozdních večerních hodin a švédská armáda definitivně opustila Brno až 23. srpna 1645, tedy po 112 dnech. Každopádně než nepřítel odešel nám dal pěkně zabrat, zejména svými děly a kartouny! Zejména tzv. Kočka a Myš, jak se dvěma těžkým dělům přezdívalo, poškodila mnoho městských budov včetně nedaleké Staré radnice 25. července. Švédové je dotáhli po příchodu desetitisícové posily od sedmihradského knížete Jiřího I. Rákoczyho. V této době běžel již třetí měsíc obléhání. Měli jsme za sebou několik vážných útoků na novu baštu a krytou cestu, soupisy chudých a dobytka, vystoupení studentů i první pomoc s asi 300 jezdci, které Brňanům přivedl 26. června hrabě z Štěpán z Vrbna.

ÚKOLUvnitř brněnského orloje je systém složitých mechanismů, které uvádí do pohybu skleněnou kuličku v barvách Brna i jiných různých grafických úpravách. V 11.00 hod. zahraje zvonkohra melodii a je vidět koule, které projíždějí škvírami a narážejí do jmen účastníků konfliktu vyrytých na kovových ručičkách orloje. Jedno z jmen patří tehdejšímu veliteli hradu Špilberka (bude o něm řeč v následující zastávce).  Z tohoto jména potřebujete první a poslední písmeno, která budou uvedena na druhém a třetím místě hledaného slova. Na další ručičce najdete název města. Z tohoto slova potřebujete první písmeno, které je prvním písmenem hledaného slova, a poslední písmeno, které je na čtvrtém místě hledaného slova. Druhé písmeno z názvu města je pátým písmenem hledaného slova.

Poslední písmeno hledaného slova najdete na fasádě zmiňovaného nejkrásnějšího paláce na náměstí Svobody,  Je to první písmeno pozlacené zkratky dnes zažitého názvu tohoto domu.

Další cesta vás vede k dolní části náměstí, kde do něj ústí Kobližná ulice. Schrattenbachův palác, dnešní knihovna, má nedaleko vstupu další kód, pomůže vám knižní krabička.