Zastavení deváté

Bývalá Nová bašta

Hrad Špilberk byl rovněž jedním ze strategických míst, na které Švédové nejvíce útočili během celého obléhání, zejména na Novou baštu, kterou nechal velitel města důmyslně postavit v místě jihozápadního bastionu nalevo od jezírka.

Špilberk byl v prvé čtvrti 17. století přeměněn v pevnost a po předchozím obléhání Švédy roku 1643 byly jeho hradby značně zpevněny. Velel zde zmiňovaný podplukovník Ogilvy a k dispozici měl cca čtyřicet mužů. Po svém příchodu do města nechal Raduit de Souches předzásobit hrad i město potravinami a zbraněmi a kolem dokola dal vykopat hluboké příkopy.

Jedním z nejdůmyslnějších opatření energického velitele bylo zbudování tzv. KRYTÉ CESTY (strady cooperty), tedy spojení města s pevností. Tajná cesta vedla od hradu směrem na dnešní Šilingrovo náměstí, kde stávala Brněnská brána. V parných letních dnech trpěl Špilberk nedostatkem vody a touto cestou ji povozy na hrad dovážely. Tudy přišla Brňanům 26. června i první pomoc 300 jezdců vedených podplukovníkem hrabětem Štěpánem z Vrbna a donesli tolik potřebný střelný prach.

Zajímavé příhody: Na takovém strategickém místě jako hrad Špilberk se odehrálo nemálo zajímavých příhod. Tak např. třetí měsíc obléhání 25. července, když jel kolem hradu na obhlídku Torstensonův zástupce generál Mortaigne, vystřelil na něj střelec z Hladové věže. Střela padla na krok od jeho koně. Mortaigne byl vzteky bez sebe a dal okamžitě střílet na město. O několik dní později prováděli obhlídku oba švédští generálové, tedy Mortaigne se samotným Torstensonem, při které ze Špilberka vyšlo několik přesných dělostřeleckých ran. Švédská velitelská suita byla rozptýlena a Torstensonův kůň byl dokonce poraněn. Dovedete si asi představit, jaká zběsilá palba na město i na Špilberk následovala..!

V den generálního útoku 15. srpna se útočilo zároveň na hrad i na krytou cestu. Jak  Ogilvyho mušketýři, tak vojáci hejtmana Pilmayera, který v úseku kryté cesty velel, útok Švédů odrazili. Po marném úsilí i zde Švédové zastavují boj. Je jisté, že ani tudy Švédové Brna nedobudou.

Kromě repliky poslední vystřelené dělové koule zde v parku, můžete najít na velkém nádvoří opět polepšený znak Raduit de Souches (první zleva) a též Ogilvyho (první zprava). 

A nakonec v rohu parku na vyhlídkové plošině směrem k Petrovu se od roku 1902 nachází bronzová busta hrdinného velitele shlížejícího na město "připraveného vydat další rozkazy". K němu se bohužel v těchto dnech kvůli rekonstrukci není možné dostat.

Zajímavost: Chcete-li se o obléhání Brna dozvědět něco víc, zajděte na místní stálou expozici zvanou Brno na Špilberku. Ve dvou sálech se nachází dobové podobizny protagonistů, zbraně, maketa tehdejšího Brna a další zajímavé exponáty.

Každopádně - Brno bylo uhájeno ! Švédové definitivně odtáhli 23. srpna po 112 dnech ! Během bojů padlo na 250 obránců a 150 jich bylo zraněno. Švédů padlo na 8 tisíc. Město bylo značně poničeno a okolní vesnice vypáleny. 

Přesto se tehdy před branami Brna událo něco, co nemělo do té doby obdoby svým významem vojenským, politickým i morálním. Ubránění města proti téměř dvacetinásobné přesile skoncovalo s pověstí o neporazitelnosti, vrchního velitele švédských vojsk Lennarta Torstensona a zabránilo útokům na Vídeň, hlavní město mocnářství, potažmo na Prešburk. Výsledek dokonce urychlil závěrečná mírová jednání ve Vestfálsku a ovlivnil je ve prospěch habsburské monarchie. Císař Ferdinand III. také neopomněl se Brnu a jeho obyvatelům náležitě odměnit viz stop 3. 

Ale hlavně spojení lidských sil v obléhaném městě bez ohledu na sociální postavení, věk či národnost v boji za jeden cíl proti uzurpátorovi, obrovská statečnost a odhodlanost našich předků a víra ve vítězství dobra nepřestávají fascinovat a jsou inspirativní dodnes.

ÚKOL : z českého nápisu na replice poslední dělové koule opište předposlední slovo. Nápověda: poslední slovo je jméno místa, kde se nacházíte.

Pokud jste vydrželi až dosud, váš výkon si rozhodně zaslouží uznání, ať už vyluštíte správně či ne. Cení se účast a výdrž. Tedy GRATULUJEME !!  

Jste skoro u cíle! Teď si najděte nějaké klidné místo (třeba s něčím osvěžujícím pro hrdlo:) a dejte dohromady tajenku.

FINÁLNÍ ÚKOL: ze získaných indicií po trase, doplňte tajenku:

Rod .......z1 ................ pocházel z ostrova ........z2h1................, na kterém najdete starobylé opevněné městečko Saint  .............z2h2 ........ de ...... z2h1....... , které patří mezi památky.........z5.............. Ostrov je spojen s pevninou a městem ................z7................... moderním mostem dlouhým ..........z3............. km. Při plavbě na nedaleký ostrov ............z6.................. kde byl internován ................z8................... se přiblížíte i známé ...................z9.................... ...............z4.................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyluštěnou tajenku vyfoťte (klidně i s vámi:), napište do SMS nebo jinak doručte na telefon + 420 723 429 337

Přidáte-li nějakou ukořistěnou fotečku související s Raduit de Souches (znak, socha apod.) i včetně vás, rádi ji zveřejníme. Kontrola řešení po skončení okruhu nebude v době městských oslav Dne Brna jednotlivě účastníkům zasílána. Ti, co správně vyluští tajenku, budou zveřejněni hromadně po oslavách Dne Brna ve dnech 19.- 20. srpna včetně celkového času na webových a facebookových stránkách spolku  a též na fcb TIC Brno.  Odměnou je osobní uspokojení a veřejná sláva:-).

Nepřejete-li si, aby vaše jméno bylo zveřejněno, můžeme pro vaši orientaci použít pouze vaše iniciály. V tom případě je nutné to v odesílací sms výslovně uvést. Za shodu iniciál více jmen neručíme.

DĚKUJEME ZA ÚČAST :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zájemci, kteří se nestihnout zapojit do okruhu v době městských oslav, budou mít možnost přihlásit se ještě minimálně v průběhu srpna. V tom případě bude kontrola řešení zasílána účastníkům jednotlivě.

Reakce či čerstvé zážitky z terénu můžete průběžně zveřejňovat facebook.com/raduitdesouches