Zastavení druhé

Židovská brána (ústí Masarykovy ul.)

Bývalá židovská brána, nejzdobnější z tehdy pěti městských bran, stávala v prostoru před hlavním nádražím. Jednak zde zasahoval sám velitel města Raduit de Souches a jednak to bylo další místo, na které se silně útočilo. 

Představte si prostor kolem hlavního nádraží prázdný. Ulice Cejl, Dornych, Trnitá, Novosady byly srovnány se zemí. V rámci svých opatření před příchodem Švédů dal Raduit de Souches prostor  ve vzdálenosti 600 kroků od hradeb kolem celého města vypálit, aby znemožnil případné ukrývání nepřítele.

Zajímavá příhoda: Ke konci třetího měsíce obléhání na konci července, poté co Švédům dorazil druhý konvoj posil o síle 10 tisíc mužů, takže jich bylo již celkem 40 tisíc, zde zorganizoval velitel města vtipný výpad. Pomocí lsti se obráncům podařilo zničit zdejší příkopy budované Švédy. Raduit de Souches sám byl při této akci střelen do límce a výstřel mu sežehl vlasy, kterými se právem pyšnil, a navíc mu shodil klobouk! 

V noci na úterý 8. srpna tudy přišla umdlévajícím obráncům tolik očekávaná druhá pomoc v síle asi 250 císařských dragounů s 350 librami síry potřebné k výrobě střelného prachu. 

Úsek před bránou v den rozhodujícího útoku 15. srpna bránili měšťané pod vedením Maxmiliána z Hofu proti švédské posile Rákoczyho hajduků, kterým se podařilo dojít až na předhradbí. Na rozkaz velitele města byli zahnáni ručními granáty. Zdejší útok byl tak rovněž odražen.

Maketa brány se nachází nad vchodem do KFC a její fragmenty můžete najít v expozici na Špilberku. 

ÚKOL 1: ze jména císaře, po kterém byla brána později pojmenovaná, potřebujete třetí a druhé písmeno v tomto pořadí. Druhé písmeno je třeba kosmeticky upravit, udělejte nad ním čárku.  (Nápověda: třetí písmeno je stejné jako poslední písmeno celého nápisu). 

ÚKOL 2: po cestě vzhůru po Masarykově ulici minete po pravé straně kostel Sv. Máří Magdaleny. Do tajenky potřebujete jméno světce stojícího ve výklenku vpravo.

Kam teď? Dejte se ulicí Masarykovou, vedoucí přímo od hlavního nádraží, a stoupejte dokud po levé straně neuvidíte průchod mezi budovami. Krátkou uličkou se dejte přímo k zdobnému portálu bývalé Staré radnice, jenž je viditelný již z Masarykovy ulice. Kód hledejte ve vzdálenosti několika metrů od portálu.