Zastavení páté

Knihovna J. Mahena/ Schrattenbachův palác

Zde, na místě dnešní Knihovny Jiřího Mahena, se po úspěšné obraně usadil tehdejší velitel Špilberku George Jacob Ogilvy, původem Skot zvaný "Jednoruký", poněvadž přišel v boji za císaře pána o ruku. O tři roky starší než Raduit de Souches těžce nesl jeho jmenování velitelem města. Jejich vzájemné vztahy byly napjaté ale jejich vojenská spolupráce byla výborná, byli přeci oba profesionální vojáci ! A tak se i tento poněkud mrzoutský mušketýr zasloužil o obranu města. Po obraně byl povýšen na plukovníka a jmenován doživotním velitelem Špilberku.

Zajímavost: Zvláštní mini-příhoda..Švédové se několikrát pokoušeli s obránci vyjednávat, ale poslové nikdy nebyli do města vpuštěni a obránci nehodlali ani v nejmenším město bez boje vydat. Např. po jednom takovém pokusu koncem května se obránci z hradeb Švédům vysmívali, pozdravovali je veselou hudbou, věšeli na věže prapory a terče, aby se prý nepřítel naučil lépe stříletJ. Torstenson tedy věděl, že s velitelem města nelze vyjednávat a pokusil se učinit nabídku právě Ogilvymu s tím, že mu nese švédský bubeník vzkaz od jeho příbuzného, který byl ve švédských službách. Raduit de Souches však jednání nepřipustil a dal bubeníka zahnat.

Ve středověku zde stávaly tři domy a Ogilvy jeden z nich zakoupil roku 1653 za 2 000 zlatých a žil v něm se svojí manželkou a sedmi dětmi Když v roce 1661 zemřel, bylo jeho tělo pochováno podle jeho přání v hrobce klášterního kostela v Rajhradě. Patrně se s tím, že se nestal velitelem města nikdy zcela nevyrovnal.

Něco navíc / pro domácí a zvídavé/.: O více jak sto let později roku 1767 byl zde v prosinci ubytovaný tehdy jedenáctiletý Mozart i se svou starší sestrou přezdívanou Nannerl. Přijel koncertovat do brněnské Reduty, na což jeho zvláštní socha před Redutou upomínáJ A o necelých 40 let později zde za napoleonských válek přebýval maršál Davout z 3. armádního sboru, kterého císař Napoleon povolal z Vídně, aby zachránil rozpad francouzského pravého jižního křídla. V té době zde bydlel další člen z rodu Schrattenbachů, kníže Vincenz Josef, biskup za obou francouzských obléhání.

ÚKOL:  Obléhání Brna Švédy je nejvýznamnější historickou událostí v dějinách města. V Brně se ale nachází i Vila Tugendhat, která je nejvýznamnější brněnskou památkou na seznamu světového kulturního dědictví. Jaká je zkratka Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, která tento seznam sestavuje?

Další cesta vede z nedalekého nároží ulicí, pojmenovanou po domácím zvířeti. Dále odbočte na ulici nazvanou po skladateli opery Rusalka a poslední odbočka vede do ulice hudebního skladatele, který má sochu na Zelném rynku. Kód hledejte v okruhu 20 m od monumentálního barokního Dietrichsteinského portálu, k nalezení značky pomohou vám značky:-).