Zastavení sedmé

Kostel sv. Jakuba 

Teď se posuneme v čase na nejpamátnější místo na velitele města. Brno je uhájeno, Raduit de Souches je spolu s dalšími protagonisty odměněn a stoupá na společenském i kariérním žebříčku. Odborník na pevnosti a opevňování to dotáhne až na hraběte, tajného radu a maršála císařských vojsk. Stává se moravským pánem se sídlem na zámku v Jevišovicích, skupuje okolní panství a další nemovitosti. Hostim, Plaveč, Boskovštejn... Vlastní dům ve Znojmě, ale též ve Vídni hned kousek za kostelem sv. Štěpána. Na svých statcích dokonce podniká a z Hlubokých Mašůvek udělá významné poutní místo. Když mu roku 1663 umírá žena, zůstane 14 let sám a ožení se až před sedmdesátým rokem s o 40 let mladší ženou. No, byl prostě činný po všech stránkách:-).

Dle svého přání byl po své smrti 12. srpna 1682 na zámku v Jevišovicích pohřben ve zdejším kostele sv. Jakuba vedle své první manželky v kryptě kostela. Doslovně si přál, "aby jeho tělo bylo uloženo do měděné rakve a ta vložena do dubové". Dokonce měl od roku 1729 vlastní kapli! Byla stržena po 145 letech a její dveře se dodnes nacházejí na vnější jižní straně kostela, kolem kterých jste před chvílí šli. Rakev s jeho ostatky pak byla uložena do krypty. 

Mramorová deska v podlaze po pravé straně kostelní lodi (stojíte-li zády ke vchodu do kostela) označuje vchod do krypty. Nápis bohužel obsahuje chybu v datu jeho úmrtí. Maršál zemřel o rok dříve tedy 1682, ne 1683. Jedna z teorií říká, že vnuci, za kterých byl náhrobek postaven, patrně zapomněli přesný rok úmrtí svého slavného děda...

Běžte se též pokochat bronzovou sochou klečícího maršála za hlavním oltářem. Nápis začíná "Postůj tiše, poutníče, chceš-li zvědět, který vojevůdce jest zde pochován. Jest to velký hrdina, známý daleko široko, jehož se nepřítel obával jako úderu hromu..."

Zajímavost: Náhrobek J..L.Raduit de Souches je dílem brněnského zvonaře J. Z. Kerkera z roku 1727, moderní úpravu provedl roku 1964 Bohuslav FuchsNa kamenném náhrobku coby rytíř ve zbroji s mečem, přilbicí a rukavicemi má pravou ruku položenou na srdci. Nad ním se tyčí prapory, halapartny s kyrysem a bubnem a uprostřed jeho polepšený znak, který je zde dobře viditelný. Na každé straně sedí dvě menší sochy tzv. putti. Na přední straně náhrobku se nachází kartuš se staroněmeckým textem oslavující jeho vojenské úspěchy. A že jich je! Najdete tam jména míst, kam ho válečné řemeslo zaneslo, a kde se vyznamenal. Nechybí především jména jako Brno, Špilberk, samozřejmě v německé podobě.

Ve své době byl dokonce nazýván "největším Brňanem" a my způsobem, jakým prožil svůj život napříč Evropou, ho dnes nazýváme předchůdcem moderního Evropana 17. století.

Něco navíc /pro domácí či zvídavé/: Hned vedle kostela se nachází Kostnice u sv. Jakuba, kde jsou uloženy ostatky obětí nejen morových epidemií, ale i padlé z doby švédského obléhání a celé třicetileté války. Vchod do kostnice tvoří symbolický náhrobní kámen se jmény významných občanů, které se zasloužili o rozvoj města. Najdete jméno velitele města? Je dobře viditelné, pro vás - hračka!

Do vnitřního prostoru uvnitř města se i přes svoji snahu Švédové nikdy nedostali. Podařilo se to po 160 letech až císaři Napoleonovi, kdy Brňané otevřeli své brány bez boje a dobrovolně. Ale to už je jiný příběh.

ÚKOL 1 slož slovo z celého jména velitele města (včetně křestního jména) pomocí šifry:

5/3//10/6/21/22/23/5/5/17 

Nápověda: Nepamatuje-li si celé jméno, které se objevilo v textu již 2x, pomohou vám např. naše stránky:-).

Kam teď? Za hradby, tedy vlastně na hradby! 

Radíme vyhnout se rozkopané Rašínově ulici a vrátit se na pomyslný bermudský trojúhelník a po ulici Běhounů doběhnout:) na Moravské náměstí. Po cestě vás čeká ještě jeden úkol.

ÚKOL 2: Když se budete blížit k Místodržitelskému paláci, dnešní Moravské galerii, na pravé straně průčelí najdete pamětní desku historické osobnosti, která zde dvakrát pobývala. Do tajenky potřebujete jméno osobnosti.

Lavičky na náměstí u makety Brna z roku 1645 vybízí k odpočinku, nejbližší z nich ukrývá potřebný kód. Pokud s kódem nepomůže lavička, pomůže vám knižní krabička.