Zastavení třetí

Stará radnice

Když bylo jasné, že Švédové stáčí svá vojska k Brnu, zemští úředníci spolu se zemským hejtmanem Liechtenštejnem prchli z města. Město řídila městská rada a hejtman brněnského kraje Sak z Bohuňovic, který na přání Brňanů zůstal ve městě, a který se osvědčil již při obléhání Brna v roce 1643. 

K nově zvolenému veliteli byli totiž Brňané nedůvěřiví. Francouz? Protestant? Nedávno ještě sloužící ve švédském vojsku? U nepřítele a spojence Francie, která byla úhlavním nepřítelem Habsburků? Teprve až dopis od samotného císaře Ferdinanda III ujišťující o plukovníkově loajálnosti a statečnosti rozptýlil jejich obavy. A svým energickým počínáním si obyvatele získal definitivně!

Po příjezdu do města se Raduit de Souches setkal nejdříve s tehdejšími konšely a byly mu předány symbolické klíče od města. Sack z Bohuňovic mu byl k ruce a vzájemná spolupráce mezi nimi a městskou radou byla výborná. Předzásobil město potravinami, zbraněmi, střelivem na šest měsíců, dal opravit hradby a všichni horlivě pracovali na zabezpečení města. Za šest týdnů od příchodu velitele města do příchodu Švédů 3. května, bylo město k obraně připravené! 

Polepšený znak města Brna, který je umístěn nad portálem bývalé radnice, připomíná již dobu po odchodu Švédů a odměny městu za prokázané hrdinství.  Polepšení spočívalo v položení městského znaku na hruď císařského orla s iniciálami tehdejšího císaře. Tzv. švédské privilegium vydané v rakouském Linci v únoru 1646 udělilo Brnu 30 tisíc zlatých, na pět let ho osvobodilo od splácení dluhů, na šest let od všech berní a ubytovacích povinností a všech 22 brněnských konšelů bylo povýšeno do šlechtického stavu. Nezapomínejme především na pivní a vinný tác na věčné časy☺ a mnoho dalšího! 

ÚKOL: Na portálu Staré radnice je umístěn tzv. "polepšený" znak města Brna, který mu byl udělen za úspěšnou obranu proti Švédům habsburským císařem. Pod korunou erbu najdete, o kterého císaře se jednalo. Do tajenky potřebujete uvést číslo vyjadřující, kolikátým nositelem tohoto jména tento císař byl.

Vaše další cesta vede na náměstí Svobody, co a jak vám napoví bývalá telefonní budka nedaleko orloje v těsné blízkosti půdorysu zrušeného kostela sv. Mikuláše v dolní části náměstí.