Zastavení první

Petrov

Začínáme na Petrově. Proč? Protože zde bylo v roce 1645 vojenské velitelství města, a tedy sídlo velitele obrany. Přicválal se svou družinou již 15. března a vzápětí se energický Francouz ujal aktivně velení města. Jeho polepšený znak se nachází vpravo od vchodu do budovy biskupství čp. 8 (stojíte-li čelem), jenž v době obléhání Švédy ještě biskupstvím nebylo. V centru štítu je znak rodu de Souches a kolem de facto ilustrace jeho zásluh. Přední pole štítu se šachovanou orlicí jsou tvořena znakem markrabství moravského, pevnostní věž v zadních polích s vlajícími korouhvemi symbolizuje Brno. Tento znak uvidíme v centru města lépe ještě na dalších místech

Něco navíc /pro domácí či zvídavé/ - znak vlevo od vchodu patří proboštovi brněnské kapituly 1. poloviny 17. století, Hynkovi Jindřichovi Novohradskému z Kolowrat a portál brány do nádvoří biskupské rezidence nese barokní kartuši jiného brněnského probošta z 2. poloviny 18. století., Heřmana Hannibala von Blűmegen, pozdějšího biskupa královehradeckého. Zajímavé je, že v roce 1650 zde byla umístěna pamětní deska, která vojenské velitelství v roce 1645 připomínala. Později byla deponována a pak jistou dobu zmizela ze světa. Objevena byla v roce 2005 a nově osazena na dům č.p. 6.                    

Dokladem, že zde bylo vojenské velitelství je mramorová barokní kartuš s rytým písmem a zdobením po krajích na domě Petrov čp.6.  

Švédové obléhali Brno 3 a půl měsíce. Znaveni a překvapeni tuhým odporem vsadili nakonec vše na jednu kartu a rozhodli se pro generální útok.  Bylo to 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie, kdy na nás soustředili všechny své síly. Toho dne bylo město pod palbou již od brzkých ranních hodin a v 17. hodin na nás mnohonásobně početnější nepřítel (s posilami až 40 tisíc mužů!) zaútočil na šesti místech najednou! Která místa to byla, se dozvíte v průběhu okruhu. Připomeňme, že obránců bylo jen asi 1 500 a po dvojnásobné posile přes 2 tisíce mužů.

Petrov byl nejnebezpečnějším místem a velel zde sám plukovník Raduit de Souches. V ten osudný den, v úterý 15. srpna, zde Švédové zaútočili již v 5. hodin ráno zároveň se střelbou na tehdejší jezuitskou kolej.  Útoky na Petrov podnikli Švédové celkem tři, z nichž ten poslední byl nejprudší. Přesto obránci tento útok odrazili.  Příkopy zůstaly plné mrtvol a zraněných...

Zajímavost - útok v 17 hod.: V 17 hodin zaútočil nepřítel na šesti místech najednou včetně Petrova. Do hradeb kolem Petrova byl prostřelen průlom, byly poškozeny kanovnické domy včetně Rajhradského domu a do chrámu sv. Petra padaly koule. Průlom v hradbách bránila jízda s dragouny pod vedením Raduit de Souches. V pozadí stála záloha měšťanstva. V kanovnických domech, ze kterých bylo možno střílet do příkopu, byla soustředěna šlechta se svými sluhy a sluhy duchovenstva. Samotný kostel hájili měšťané. Ve dvou ulicích, které vybíhaly ke katedrále, byla rovněž jízda, z nichž jedné velel hrabě z Vrbna, o kterém ještě uslyšíte. Každý znal svůj úkol.. O přísun munice se starali měšťané a tovaryši. Útoky na Petrov pod vedením bývalého velitele Olomouce plukovníka Paikula podnikli Švédové celkem tři, z nichž ten poslední byl nejprudší. Obránci použili ruční granáty, muškety, kamení a hrnce s vařící vodou a smolou....pomohl i odpolední déšť a po dvou hodinách útok Švédů odrazili!

Bylo jasné, že přes Petrov se Švédové do města nedostanou. Raduit de Souches tedy spěchal se svým doprovodem k Židovské bráně, kde zuřil další boj. Pospěšte taky!

ÚkolZ nedalekého infopanelu potřebujete do tajenky 6, 7 a 8 slovo zleva v šestém řádku odspodu. (Nápověda - jedná se o vlastní jméno).

Další zastavení: Od kostela sejděte schody dolů po baštách směrem k nádraží, můžete se projít po opevnění až na ulici Bašty. Váš cíl je bývalá židovská brána, dnes dolní ústí ulice Masarykovy. Kód hledejte v okruhu cca 7-8 metrů od makety brány, která je nad vchodem do KFC směrem k nádraží. (Nápověda: sloup sloužící jako značka, veřejné osvětlení a nosič drátů).